Συνέλευση της ATTACK στην ανεργία και την επισφάλεια, 7/11, 19:00

ATTACK
Παρασκευή 7/11 19.00 στα γραφεία του ΣΜΤ
 (Φωκίωνος 11 και Ερμού, 4ος όροφος, Σύνταγμα).

http://www.attack.org.gr/?p=127

Το Σάββατο 18/10 συνεδρίασε το συντονιστικό της ATTACK με σκοπό να προγραμματίσει τη νέα συνέλευση της συλλογικότητας μας

Στη συνεδρίαση σημειώθηκαν τα εξής:

Στα νέα προγράμματα voucher που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες περιλαμβάνονται σημαντικές μειώσεις για τους εργαζόμενους/ανέργους. Στο πρόγραμμα για τις ηλικίες 18-29, το οποίο δημαγωγικά παρουσιάζεται ότι κατευθύνεται στους πιο φτωχούς των φτωχών,  ο μηνιαίος μισθός πέφτει στα 401/373 ευρώ από 540/480. Για το πρόγραμμα 29-66 ενώ οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι σε αυτά τα άθλια επίπεδα αυξάνεται σκανδαλωδώς η αμοιβή των ΚΕΚ και των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης/πάμφθηνης εργασίας. Το συντονιστικό εκτίμησε ότι θα πρέπει στη συζήτηση μας να επεξεργαστούμε ένα κινηματικό βηματισμό απάντησης στο υπουργείο από μέρους των ωφελούμενων/ανέργων και του εργατικού κινήματος, που θα περιλαμβάνει σχέδιο παρέμβασης σε ΚΕΚ και επιχειρήσεις αλλά και κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο υπουργείο εργασίας – ανάδειξης του θέματος στην κοινωνία.

Για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα, σημειώθηκε ότι η παρέμβαση μας θα πρέπει με αναβαθμισμένο τρόπο να αναδείξει το γεγονός ότι δεν αποτελούν «θέσεις κοινωφελούς εργασίας». Στην πραγματικότητα οι ωφελούμενοι/ voucherαδες / ωρομίσθιοι καλύπτουμε πάγιες εργασιακές ανάγκες του δημοσίου και των επιχειρήσεων. Καλύπτουμε τα κενά που αφήνουν στο δημόσιο η πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ με τις απολύσεις/διαθεσιμότητες και την αξιολόγηση. Η ανάδειξη της συγκεκριμένης θέσης βασίζεται στην εκτίμηση ότι είναι τέτοια τα κενά στο δημόσιο τομέα που πραγματικά οι «ωφελούμενοι»  θα ξεπατωθούν στη δουλειά κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν οι διαρροές από πλευράς υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης για νέο μισθόλογιο/μοντέλο εργασίας στο δημόσιο με τους πρωτοδιόρστους να παίρνουν μισθό από τα 700 στα 500 ευρώ, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην πτώση του μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούμε λοιπόν με μια ενιαία στόχευση να θέσουμε βάσεις κοινής δράσης και συντονισμού των ωφελούμενων με τους εργαζόμενους σε δημόσιο  και ιδιωτικό τομέα.

Τέλος ιδιαίτερα κρίσιμη θα είναι η συμβολή όλων μας στη διαμόρφωση πρότασης της ATTACK προς τους ωφελούμενους αλλά και προς συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο για τη δημιουργία ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου των εργαζόμενων στα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ. Η πρόταση αυτή έχει ξανασυζητηθεί και έχει γίνει σημαία της ATTACK το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να απαντηθεί ο κατακερματισμός των αγώνων των ωφελούμενων και το ανολοκλήρωτο πολλών προσπαθειών που έχουν ξεπηδήσει σε επιμέρους χώρους.

Το συντονιστικό καλεί σε συνέλευση της ATTACK προκειμένου αυτές οι κατευθύνσεις να συζητηθούν να εμπλουτιστούν και να καταλήξουμε σε ένα μάχιμο πρόγραμμα δράσης. Έχουν διανεμηθεί αφίσες και προκηρύξεις προκειμένου να οργανωθούν παρεμβάσεις σε ΚΕΚ και λοιπούς φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Καλή αρχή συναγωνιστές!

το συντονιστικό της ATTACK στην ανεργία και την επισφάλεια

Advertisements