Μαθήματα Αλληλεγγύης

mathimata koukaki

Ως Λαϊκή συνέλευση κατοίκων Κουκακίου -Πλάκας -Μακρυγιάννη πιστεύουμε ότι, για να δυναμώσει η αλληλεγγύη στη γειτονιά πρέπει να δημιουργήσουμε κοινωνικές δομές στηριζόμενες σε ανεξάρτητους και σκεπτόμενους ανθρώπους με βασικό χαρακτηριστικό την Αλληλεγγύη,  όχι ως παροχή βοήθειας ή άλλου είδους «θολή» κοινωνική προσφορά αλλά ως Αξιοπρεπής και Αυτόβουλη συμμετοχή.

Προσφέρουμε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου Και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούμε τα φροντιστήρια.

Απλά  Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να πληρώσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στη μόρφωσή τους.

Τα γνωστικά αντικείμενα είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία για μαθητές/τριες Γυμνασίου, Λυκείου, Ξένες γλώσσες, Βασικές Γνώσεις Υπολογιστών και παρακολούθηση-ενίσχυση σε μαθητές/τριες Δημοτικού.

Για τη διοργάνωση μαθημάτων Αλληλεγγύης όπως και το πρόγραμμα των μαθημάτων,

επικοινωνήστε στο τηλ.  6931922468

Advertisements