Η Λαϊκή Συνέλευση Πλάκας, Μακρυγιάννη, Κουκάκι 30/05/2012

by

Η συνέλευση Πλάκας, Μακρυγιάννη, Κουκάκι αποφάσισε ότι: Την ενίσχυση των δράσεων της . Την  εγγραφή και διανομή ενός καινούργιου κείμενου που θα περιλαμβάνει και το πρόγραμμα των δράσεων που θα διεξάγονται εντός του… Συνέχεια